Naše služby pro Vás

Projekty spolufinancované z EU

Název projektu: Výrobně-skladovací prostory pro společnost Rihacek s.r.o.
Reg. číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_238/0014728
Program: OPPIK NEMOVITOSTI - III. výzva
Náplň: Předmětem realizace projektu je rekonstrukce objektů v areálu bývalého zemědělského družstva v Opatovicích u Rajhradu a vybudování výrobně-skladovacích prostor pro společnost Rihacek s.r.o. V souvislosti s těmito stavebními úpravami budou upraveny také okolní plochy. Díky realizaci projektu dojde k vybudování odpovídajícího zázemí určeného pro podporovanou podnikatelskou činnost žadatele.
Termín realizace: 10/2018 – 12/2022